fbpx

Tietosuojaseloste

  Tämä sivu kuvailee Suomen henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan (General Data Protection Regulation, GDPR) mukaiset vaatimukset, joita sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn palvelussa.   Rekisterinpitäjä: Saara Tuikkala Y:2065374-6 saara.tuikkala at gmail.com   Kerään oppilaitteni henkilötietoja asiakassuhteiden hoitamista, tapahtumien ilmoittautumisia, markkinointia ja viestintää varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet.   Säilytän yhteystietoja niin pitkään kuin on tarpeellista tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään henkilötietoja pidempään.   Kun henkilötietoa ei enää tarvita, poistan henkilötiedot rekisteristä kohtuullisessa ajassa. Tietoja säilytetään yhteystietoarkistossa.   Tietoja vastaanotan minä itse ja tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, tai kolmansille osapuolille tanssikurssin käytännön järjestelyitä varten, kuten oppilaitten vastaanottamiseksi tunneille. Tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.   Sinulla on oikeudet tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot, oikaista tieto, rajoittaa tai vastustaa käsittelyä, peruuttaa suostumus tai tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Liity Saara Tuikkalan sähköpostilistalle

* pakollinen